Kaartsjes

Kaartsjes bestelle

Kaartsjes kinne besteld wurde fia de mail info@freerksiekmans.nl Men krijt dan in befêstiging fia de mail mei een in unike tagongskoade. Op dizze site is ek te lêzen op wat foar jûnen noch kaarten beskikber binne. Bij de yngong fan it teater kin men de kaarten betelje.

De foarstelling begjint 20.15 oere en duorret sa'n. 1,5 oere. De priis is €20,-- inclusief in bakje kofje as thee.

Update: Gjin kaarten meer: Alle jûnen útferkocht!